کد سهامداری
رمز عبور
 
 

عنوان آخرین گزارش:

گزارش هیئت مدیره به مجمع 94/09/30

آخرین مجمع : مجمع عمومي عادی سالانه صاحبان سهام

تاریخ مجمع:1394/11/05

 جدیدترین خبر:دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان(سهامی عام) دعوت می شود که در ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 94/11/05در محل شرکت واقع در خیابان شهید بهشتی، بین بخارست و وزرا، پلاک 283، برج نگین آزادی، طبقه ششم، واحد13حضور به هم رسانند.کارت ورود به جلسه از روز شنبه مورخ94/11/03 از ساعت9 الی11در محل شرکت توزیع میگردد

مشاهده آرشیو همه اخبار